Simon van Mast Agency zocht Tricore & Sefocam op om het verhaal achter deze samenwerking te kennen. Het interview lees je hieronder!

De IT-set-up die Tricore voor Sefocam beheert is er één volgens het boekje, een van het hoogste niveau. Maar weerspiegelt dat ook het niveau van de samenwerking? Dat gaan we snel te weten komen.

Hoe Tricore Sefocam geholpen heeft:

  • Van reactief naar proactief IT-beheer
  • Data back-up & replication (volwaardige redundantie)
  • Data security
  • Daadkrachtige servicedesk

Dag Frank, dag Stijn. Vertel eens wat Sefocam doet.

Frank: “Sefocam is een vzw die het Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP) coördineert voor de arbeiders van 5 aanverwante metaalsectoren. Een SAP kan je zien als een soort groepsverzekering op het niveau van een sector.

Daarnaast beheert Sefocam het IT-platform voor de werking van de sociale fondsen van die 5 sectoren. Onze taak is dus zowel coördinerend als ondersteunend, specifiek voor die sectoren. Ikzelf stuur heel dit team aan.”

Waarvoor staan de sociale fondsen?

Frank: “De sociale fondsen staan in voor de uitbetaling van een aantal aanvullende vergoedingen zoals bijv. die voor Tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Dat staat dus nog apart van het SAP.”

“Tricore heeft een strak plan” — Frank (Sefocam)

Welke zijn die aanverwante metaalsectoren precies?

Frank: “Het is een cluster van 5 sectoren. Concreet zijn dit garagebedrijven, metaalhandel, carrosserie, metaalrecuperatie en edele metalen. Elk van die sectoren heeft zijn specifiek paritair comité (PC).”

En wat is jouw rol, Stijn?

Stijn: “Voor 2019 werden de pensioenen van de arbeiders werkzaam in deze 5 sectoren beheerd door een groepsverzekeraar. Op 01/01/2019 werd er echter een pensioenfonds opgestart om zelf dit beheer te kunnen uitvoeren. Dat is dan ook het moment dat ik er ben bijgekomen. Dat fonds kreeg uiteindelijk de naam Sefoplus OFP.”

Hoe hebben jullie Tricore eigenlijk leren kennen?

Frank: “Oh, onze samenwerking — vooral die met Stijn — gaat ver terug, ik geloof wel tot in 2008. Stijn werkte toen nog voor een ander IT-bedrijf en heeft toen de hele opstart van onze IT-infrastructuur gedaan. Robin en Jonas waren collega’s van Stijn en heb ik later zo ook leren kennen.”

Noot: Hier gaat het natuurlijk over Stijn van Tricore. Zelfs in de namen hebben ze elkaar gevonden ;-). 

“Tricore in één woord? Gedreven.” — Frank (Sefocam)

En wat dacht je toen je hoorde dat ze zelf gingen ondernemen?

Frank: “Eerlijk gezegd bracht dat eerst een onzeker gevoel. Ik wist natuurlijk dat ze technisch zeer bekwaam waren maar ondernemen dat is toch nog iets helemaal anders. En voor ons was continuïteit in dienstverlening net heel belangrijk.”

Hoe heeft Tricore daar toen op geantwoord?

Frank: “Enkele maanden nadat ze gestart waren, heb ik hen uitgenodigd om hun plannen en visie te komen toelichten. En eigenlijk was dat een enorme geruststelling. Ik had meteen door dat het geen bevlieging was, ze hadden er samen goed over nagedacht.”

Wat is voor jullie eigenlijk belangrijk in een IT-partner?

Frank: “Het veiligheidsaspect (data security) is absolute prioriteit bij ons. Als faciliterende organisatie verwerken wij persoonlijke gegevens zoals o.a. loongegevens en rijksregisters. Dat is toch data die veilig moet bewaard blijven.”

“Als ik de Tricore servicedesk bel, dan helpt de persoon die opneemt mij verder van begin tót eind” — Stijn (Sefoplus)

Stijn: “Klopt. En daarnaast is continuïteit (back-up & recovery) ook belangrijk. Als ons systeem in panne zou vallen, moet er binnen zeer korte tijd een vervangend systeem actief zijn, mét de meest recente data.”

💡 Wanneer er naast het ‘live’ systeem ook een volledig reservesysteem klaarstaat om over te nemen bij een panne, spreken we van een volledig redundante set-up.

Hoe ziet die redundante set-up er bij jullie eigenlijk uit?

Stijn (Tricore): “Die vraag neem ik graag voor mijn rekening (lacht). We hebben voor Sefocam zowel een in-house back-upsysteem voorzien als een extern back-upsysteem.

Die back-up op een externe locatie is belangrijk omdat één locatie in theorie altijd uitgeschakeld kan worden door bijvoorbeeld een brand of een grote stroompanne.”

En waar staat die externe back-up dan?

Stijn (Tricore): “Wij hebben een eigen Tricore data-infrastructuur die deel uitmaakt van een groot tier3++ datacenter gesitueerd in het Brusselse. Zo’n datacenter is voorzien van de allerhoogste veiligheidsstandaarden.

Eén van de veiligheidssystemen is bijvoorbeeld het optisch meten van brandlucht. Zo’n meting werkt nog veel sneller dan een rookmelder. Ze detecteren als het ware de brand nog vóórdat er rook is.”

“Als Stijn van Tricore zegt dat hij het kort zal houden, weet je dat er een uitgebreide uitleg volgt :-)” — Stijn (Sefoplus)

Is zo’n uitval eigenlijk al vaak gebeurd?

Frank: “Tot nu toch nog niet.”

Hoe bedoel je, nog niet?

Frank: “Ja, de live set-up (wat wij onderling de A-set-up noemen) is eigenlijk nog nooit uitgevallen. We testen wel regelmatig de back-up installatie, maar dat is dan een kunstmatige overschakeling als test. Het is nog nooit nodig geweest in een reële situatie.”

Dat moet je toch veel gemoedsrust geven als ik dat zo hoor?

Frank: “Dat is ook, ik kan heel erg vertrouwen op de continuïteit van ons systeem. Ik ben ook echt heel erg tevreden met die situatie.”

Hoe zouden jullie Tricore in één woord omschrijven?

Frank: “Gedreven, gepassioneerd. Dat is wat mij het meest opvalt. En verder valt ook de complementariteit op tussen Robin, Stijn en Jonas. Ze vullen elkaar goed aan.”

Ervaar jij die gedrevenheid ook, Stijn?

Stijn: “Jazeker. Over die gedrevenheid heb ik trouwens een grappige anekdote: Wij worden regelmatig gescreend door een externe risk manager op de veiligheid van onze data. En die risk manager vroeg — zoals vaak —  bijkomende info op. Ik gaf die vragen door aan Stijn.

Stijn antwoordde toen: ‘Ik heb niet veel tijd, dus ik ga het kort houden.’ Wat volgde was een ware uiteenzetting. De risk manager liet weten dat het ‘voldoende’ was. We hebben hem niet meer gehoord daarna :-)”

Hebben jullie ook al contact gehad met de andere collega’s bij Tricore?

Frank: “Ja, Steven en Stephanos zijn hier ook al over de vloer geweest om bepaalde aanpassingen door te voeren. Opmerkingen waren niet nodig. Het is duidelijk dat zij goed weten waar ze mee bezig zijn.”

Stijn: ”Ja, ik heb al een aantal keren met hen contact gehad wanneer ik de servicedesk (van Tricore) belde. Wat me vooral bijgebleven is, is dat ze het probleem niet alleen noteerden maar ook meteen zélf oplosten. Ik had dus met één iemand contact van begin tot het einde, dat is heel aangenaam.”

Zien jullie eigenlijk nog verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst toe?

Frank: “Eigenlijk kan ik er geen opnoemen, wij zijn echt een tevreden klant. Maar ik moet wel toegeven dat ik soms denk: ‘Gaan ze diezelfde service kunnen garanderen ook als ze nog groter worden in de toekomst? Dat is een thema waar ze de komende jaren mogelijks rond gaan moeten werken.’

“Eigenlijk zijn wij zeer tevreden” — Frank (Sefocam)

Eigenlijk wil je dat de kwaliteit ten alle tijden zo goed blijft als nu? 🙂

Frank: “Ja, dat klopt. Dat moet zo blijven voor ons (lacht)!”

Stijn: “Ik denk er hetzelfde over! Zoals ons systeem nu loopt, zo mag het blijven.”

Simon (Mast Agency): “Ok, dankjewel allemaal voor het goede gesprek!”

— 

Meer weten over Sefocam?

Surf naar www.sefocam.be.

Deel het verhaal op Facebook Facebook