Projecten

Projecten

Structuur en overzicht in elke fase van het project.

Wanneer er grotere aanpassingen nodig zijn aan uw IT-infrastructuur zullen we dit in een projectvorm gieten. Dit doen we voornamelijk om alles vlot en gestructureerd te laten verlopen. Een migratie naar Exchange Online bijvoorbeeld is quasi hetzelfde voor iedereen.
Onze software laat ons toe om al die taken netjes op te lijsten waardoor er niets vergeten kan worden. Doordat we steeds dezelfde stappen doorlopen, stelt ons dit in staat om een deftige tijdsregistratie bij te houden.

Analyse

Elk goed project begint met een grondige analyse.

Welke versies draaien we? Waar gaan we naar toe? Zijn er speciale configuraties actief? Zijn er deadlines? Draait de huidige omgeving stabiel? Welke zijn de best practices?

Deze vragen en nog vele anderen stellen ons in staat om een gefundeerde budgettering en tijdinschatting te maken. Zonder degelijke analyse loop je het risico om tegen problemen aan te lopen die, wanneer ze zich voordoen, een enorme impact kunnen hebben op het verdere verloop van het project.

Analyse

Time Management

Een goede inschatting van tijd is uiteraard cruciaal om een degelijke planning op te stellen.

Dit doen we niet door onze vinger zomaar in de lucht te steken en maar wat te schatten. Onze basis zal gebaseerd zijn op voorgaande projecten met een vergelijkbare omschrijving. Elke stap in het project heeft dan ook een gebudgetteerde tijd en een werkelijke tijdsregistratie. Met dank aan onze dynamische software zijn onze procedures op deze manier altijd actueel wat iedere partij ten goede komt. Problemen zijn helaas nooit onvermijdbaar, maar we zorgen er zo wel voor dat we maar één keer tegen dezelfde muur moeten aanlopen, onafhankelijk van wie het project zal uitvoeren.

Transparantie is één van onze kernwoorden. Voor projectopvolging wil dat zeggen dat u, als klant, steeds de status van onze stappen kan opvolgen, de planning kan raadplegen, opvolgen wie er wat doet in het project, alsook problemen rapporteren indien nodig.

Time Management

Opvolging

Starten aan een project is simpel. Een project succesvol afsluiten, is al heel wat moeilijker.

Een degelijke opvolging is dan ook zeer belangrijk. Doordat alle fases duidelijk weergegeven worden, blijft alles zeer overzichtelijk.

Een IT-project betekent heel vaak een nieuwe werkwijze voor de eindgebruikers. We kunnen voor deze gebruikers een documentatieplatform voorzien waarin zij alle documentatie online kunnen raadplegen die wij voor hun klaargezet hebben. Het is ook mogelijk uw eigen documentatie hierin onder te brengen om een vaste structuur op te bouwen voor de gebruikers.

Opvolging
Een overzicht van al onze diensten?
alle diensten