Waarom een IT-audit nuttig kan zijn voor uw bedrijf?

Jonas Camps Audit, Infrastructuur

Stelt u zich vragen bij de huidige IT-infrastructuur van uw bedrijf en wil u graag weten waar er nog ruimte is voor optimalisatie? Zijn er problemen waar u de oorzaak niet van kan vinden of is er nood aan een onafhankelijke blik op uw netwerk? Tricore kan u hierin perfect bijstaan door middel van een uitgebreid audit bezoek.

Tijdens de audit nemen we de IT-infrastructuur van uw bedrijf zowel diep als breed onder de loep. We gaan niet alleen kijken naar de staat en levensduur van de hardware, maar bekijken ook kritisch de configuraties van alle belangrijke systemen.

 

Hoe gaan we te werk?

 • We komen vrijblijvend langs voor een verkennend gesprek. Na afloop hiervan gaan we goed kunnen inschatten hoeveel tijd we nodig zullen hebben om de audit uit te voeren.

 • De audit wordt ingepland en u krijgt een overzicht van alles wat we nodig zullen hebben tijdens ons bezoek. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan toegang tot het serverlokaal en een lijst met tijdelijke wachtwoorden om kunnen in te loggen waar nodig.

 • We komen langs om de audit uit te voeren. Dit kan één of meerdere dagen zijn afhankelijk van de omvang (aan een vaste prijs). Via onze tools gaan we automatisch data verzamelen van alle systemen en het netwerk, terwijl we ook manuele controles gaan uitvoeren. Daarnaast zal er ook een gesprek plaatsvinden met uw IT verantwoordelijke om een aantal zaken af te toetsen die we zelf niet kunnen nakijken.

 • De data die we hebben verzameld, samen met onze conclusie en aanbevelingen ontvangt u in één overzichtelijk rapport. Het spreekt voor zich dat alle data die door ons werd verzameld strikt vertrouwelijk is en niet zal gedeeld worden met derden. We bewaren ook geen andere data dan die zichtbaar is in het rapport. Gebruikte wachtwoorden blijven ook steeds binnen uw bedrijf.

 • U krijgt het auditrapport toegestuurd. Daarna komen we opnieuw langs bij u op kantoor om het rapport verder toe te lichten. Ook alle vragen of opmerkingen die u heeft zullen dan aan bod komen.

   


Wanneer kan een IT-audit nuttig zijn?

 • Uw bedrijf heeft geen IT-specialisten in huis, of toch niet voor elk onderdeel van uw infrastructuur. Toch wil u er zeker van zijn dat de continuïteit niet in het gedrang kan komen door nakende IT-problemen.

 • Indien uw bedrijf wel over de nodige specialisten beschikt maar toch graag een onafhankelijke opinie wil hebben. Ook dan kan een andere kijk op uw omgeving een toegevoegde waarde zijn.

 • Uw bedrijf kijkt naar vernieuwingen op vlak van IT. Deze gaan natuurlijk gepaard met investeringen. Het is enkel mogelijk om deze correct in te schatten door eerst een goed inzicht te hebben van de huidige omgeving.

 • Er zijn structurele problemen waarvan de oorzaak niet bekend is. U heeft nood aan expertise om de oorzaak te vinden en een oplossing voor te stellen.

 

Kunnen wij uw bedrijf helpen met een IT-audit?
Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!

Deel dit bericht