De toegevoegde waarde van monitoring en automatisaties

Jonas Camps Automatisatie, Managed Services, Monitoring, Proactief

Bijna geen enkele KMO kan vandaag de dag nog efficiënt functioneren zonder gebruik te kunnen maken van IT systemen en applicaties. Ze zijn zo eigen geworden aan het reilen en zeilen van een bedrijf, dat ze niet meer zijn weg te denken. Wanneer applicaties niet beschikbaar zijn, of simpelweg niet performant genoeg werken, zorgt dit niet alleen voor de nodige frustratie maar wordt eveneens de werking van het bedrijf verstoord. Afhankelijk van de aard van het probleem kan de impact voor de onderneming klein tot desastreus zijn, maar zo goed als één ding is zeker. De productiviteit van de medewerkers gaat omlaag, alsook het rendement van het bedrijf.

Daarom is een proactieve aanpak van essentieel belang voor het beheer van de IT-infrastructuur. Dit geldt niet alleen voor grote, maar ook voor kleinere bedrijven. Alles start met de correcte mindset en te kunnen rekenen op mensen met de juiste kennis. Wanneer deze mensen dan ook gebruik kunnen maken van krachtige tools kunnen zij hun werk nog beter uitvoeren. Aan deze manier van werken zijn talloze voordelen verbonden. We vermelden hieronder een aantal belangrijke pijlers.

 

1. Continuïteit van de onderneming

Er voor zorgen dat systemen altijd blijven draaien en op een performante manier. Uptime is belangrijk, en daarom is voorkomen altijd beter dan genezen. De configuraties van IT systemen zijn al lang geen statisch gebeuren meer. Het is dan ook belangrijk dat deze steeds met de juiste expertise opgevolgd worden. Hierbij moet men vooral denken aan patches die geïnstalleerd moeten worden, verouderde configuraties aanpassen en andere optimalisaties die moeten gebeuren alvorens er een probleem begint te vormen. Het is belangrijk om te kunnen terugvallen op een systeem dat zal rapporteren wanneer hier nood aan is. Anderzijds moeten triviale handelingen die periodiek dienen te gebeuren zo veel als mogelijk geautomatiseerd worden.

2. Onmiddelijke ROI

Door terug te vallen op krachtige monitoring en automatisaties zal het aantal uren die gespendeerd worden aan reactieve support ook drastisch dalen. Als u op jaarbasis de vergelijking zou maken dan wordt de meerwaarde snel duidelijk. Daarom is niet alleen een actueel inzicht belangrijk, maar ook rapportage waar de juiste conclusies uit getrokken kunnen worden.

3. Efficiënter troubleshooten

Geen enkele oplossing of automatisatie is perfect. Af en toe zal er zich toch eens een manuele interventie opdringen. Daarom is het belangrijk dat de mensen die deze interventie uitvoeren ook een uitstekend inzicht hebben in de IT-infrastructuur. Enerzijds door documentatie, anderzijds door actuele informatie die zichtbaar is in de monitoring tools. Dit zorgt ervoor dat ook reactieve support steeds minder tijd in beslag neemt. Men hoeft niet langer te zoeken naar een naald in een hooiberg. Dit heeft als gevolg dat u niet alleen minder moet betalen voor IT-support, maar dat er ook geen langdurige hinder is.

4. Controle op menselijke handelingen

Zelfs de beste systeembeheerders kunnen al eens iets vergeten of over het hoofd zien. Het is daarom ook belangrijk om te kunnen terugvallen op een systeem dat een controle gaat doen op alle ‘best practices’ die actief horen te zijn. Zodanig als er iets cruciaal over het hoofd gezien wordt, dat dit ook opgevangen wordt. Daarbij is het ook interessant als het monitoring systeem rechtstreeks informatie gaat toevoegen aan de documentatie.

5. Inzicht in groei en nodige investeringen

Naarmate de onderneming groeit, worden de eisen van bestaande IT-systemen ook steeds groter. Soms zijn er zaken die aan vervanging toe zijn, of waar simpelweg resources moeten worden toegevoegd. Wanneer er vernieuwingen moeten gebeuren aan de infrastructuur is het belangrijk om dat ook met de correcte voorkennis te kunnen doen. Vanzelfsprekend zouden nieuwe investeringen ook effectief verbeteringen met zich moeten meebrengen. Dat kan dan ook enkel zorgvuldig gebeuren wanneer er een goed inzicht is van de live omgeving. Waar zitten er in de huidige setup bottlenecks? Zijn er aandachtspunten die nog beter kunnen op vlak van end-user experience? Waar schiet het huidige systeem te kort? Waarmee dient er bij de nieuwe implementatie rekening gehouden te worden?

 

Graag komen wij vrijblijvend op gesprek om samen met u na te gaan hoe dit toepasbaar is binnen uw onderneming. Wij bieden u ook graag een infrastructuur audit aan om na te gaan waar de eventuele pijnpunten zich bevinden. Op die manier kunnen we samen de juiste keuzes maken.

Deel dit bericht